Novgorod

Novogorod

Platsen dit Olav Haraldsson/Helige Olof flydde och där han började sin resa tillbaka till Norge och slaget vid Stiklestad 29 juli 1030

En studieresa ordnades längs pilgrimsleden Nidaros-Nagu-Novgorod i slutet av juni 2014 - denna fantastiska resa kan eventuellt upprepas! elisabeth@pilgrimstid.nu

 

 
Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.